BulgarianEnglish

Добруджа в българската литература (1943)

Господинов, Печо Цанев. Добруджа в българската литература / Печо Цанев Господинов. – София : Литературен глас, 1943. – 32 с. ; 19 см. – (Колекция Редки и ценни издания)