BulgarianEnglish

Хроники за Възвръщането на Южна Добруджа и преселените българи - севернодобруджанци

Колекцията е от личния архив на Илия Кишишев