BulgarianEnglish

Ние, младите (1934)

Господинов, Печо Цанев. Ние, младите : Спомени / Печо Цанев Господинов. – София : Ив. Коюмджиев, 1934. – 40 с. ; 19 см. – (Колекция Редки и ценни издания)