BulgarianEnglish

Образи и сенки (1941)

Господинов, Печо Цанев. Образи и сенки / Печо Цанев Господинов. – София : Литературен глас , [1941]. – 80 с. ; 19 см. – (Колекция Редки и ценни издания)