BulgarianEnglish

Петър (Печо) Господинов

Петър (Печо) Господинов (1902 – 1945) е изтъкнат добрички журналист и писател, общественик, дипломат. Достъпът до пълния текст на книгите на свободолюбивия добруджанец дава възможност на дистанционните ползватели да се докоснат до непримиримото перо на бореца за свободата на Южна Добруджа, нейното връщане в пределите на България след Първата световна война и духовното ѝ възраждане, тема на която е подчинено цялото му творчество. Дигиталната библиотека е обогатена с 10 книги на Печо Господинов – есета, портрети, импресии, спомени, изследвания – „Млада Добруджа” (1932),“Посоки и цели” (1933), „Добруджа и нейните борби“ (1933), „Ние, младите” (1934), „Образи и сенки” (1941), „Далечно ехо” (1941), „Добруджански образи” (1942), „Освободена Добруджа“ (1942), „Добруджанското движение” (1943), „Добруджа в българската литература” (1943). Цялото негово творчество е подчинено на една трайна тема – свободата на поробена Добруджа и нейното духовно възраждане. Навсякъде – и в България, и в чужбина, където живее през годините, е верен на една мисъл: „Аз се чувствах бежанец от Добруджа, където бях оставил сърцето си, обхванато от мъчителна носталгия”.