BulgarianEnglish

Смехът на Добруджа (1929)

Калиакренски, Яни. Смехът на Добруджа / Яни Хаджиянев. – Базарджик : Поле, 1929. – 45 с. ; 17 см. – (Нов живот ; 3). – Колекция Редки и ценни издания