В. Добруджанско слово

Добруджанско слово [вестник:ежедневник] : Излиза три пъти седмично / Ред. Ст. Петров. – Варна; печ. Добруджа : Ст. Петров,  1918 – 1922
Година: 1920, 1921
1920, Брой 144-150
1920, Брой 151-157
1920, Брой 158-164
1920, Брой 165-171
1920, Брой 172-178
1920, Брой 179-185
1920, Брой 186-192
1920, Брой 193-199
1920, Брой 200-206
1920, Брой 207-213
1920, Брой 214-220
1920, Брой 221-222, 224-227
1921, Брой 228-234
1921, Брой 235-241
1921, Брой 242-244, 246-249
1921, Брой 250-256
1921, Брой 257-263
1921, Брой 264-270
1921, Брой 271-277
1921, Брой 278-284
1921, Брой 288-293