В. Добруджанско знаме

Добруджанско знаме : Орган на Върховния добруджански съвет : Излиза сряда и събота /Ред. колегия: Ред. к-т. – София; Печ. Добруджа, 1920 – 1921
Година: 1921
1921, Брой 42-47
1921, Брой 48-54
1921, Брой 55-60