Дистанционната работа

Автор: Али Грийн и Тамара Сандерсън
Издателство: AMG Publishing
Категория: Обществени науки

Притеснявате ли се, когато екипът ви работи от разстояние? Чудите ли се дали мотивацията и отговорността ще изчезнат? Опитвате ли се да бъдете добър лидер в новата работна реалност?

Досега планирахме живота около работата си. Вече можем да планираме работата около живота си. Подгответе се да преосмислите всичко, което знаете за дистанционната работа, да бъдете още по-продуктивни и да разполагате с най-ценния си ресурс – вашето времето.

Благодарение на дългогодишния си опит в компаниите DuckDuckGo и Automattic, както и на десетки проведени интервюта с водещи експерти, Али Грийн и Тамара Сандерсън създават най-добрата книга за управление на дистанционни екипи досега.

При работата от разстояние всички се превръщаме в мениджъри, поне на собствените си работен процес и среда. Това изисква ново ниво на автономност и умения. Макар да звучи сложно, не е необходим сложен план за промяна в организацията на работа. И независимо дали работите в компания, основана наскоро, или в най-голямата мултинационална организация в света, принципите са едни и същи, защото са насочени към екипа.

“Истинското предизвикателство е в това да промените както своето, така и поведението на екипа си, за да работите от разстояние с лекота – да притежавате правилните умения, поведение и нагласа за лесно управление на работата от всяко място и по всяко време.”  –  Али Грийн и Тамара Сандерсън