За жителите и гостите на града, Регионална библиотека „Дора Габе“ предлага своеобразна разходка в най-голямото книгохранилище на област Добрич, с фонд над 360 000 т. библиотечни документи. Библиотеката отстоява мястото си на водеща институция в духовния живот на Добрич, културно пространство за представяне на книжовното наследство, среда за творчество, креативност и себеизява на местната общност. Гражданите имат възможност да посетят всички зали за обслужване, както и в секторите на направление Библиотечни фондове и каталози, където се комплектуват, регистрират и обработват библиотечните документи, преди да заемат своето място на лавиците.

Екскурзията включва посещение на трите уникални библиотечни колекции „В света на Дора Габе”, „Редки и ценни издания“ и „Петър Увалиев”.

Библиотечна колекция „Дора Габе” се оформя като център за популяризиране живота и творчеството на именитата добруджанка сред широката читателска аудитория и съхранява книги, фотографии, репродукции, филми, графики и вещи на голямата българска поетеса Дора Габе. Провеждат се беседи и литературни срещи, а посетителите имат възможност да се запознаят с разнообразните библиотечни документи от Дора Габе и за нея.

Колекция „Петър Увалиев“ съдържа над три хиляди тома литература – част от личната библиотека на Петър Увалиев – теоретик на изкуството, критик, писател, публицист. Фондът е на различни езици – от различни области на знанието – театър, философия, лингвистика, семиотика, литературознание, история, културология, изкуство, както художествена литература.

Книгите от колекция „Редки и ценни издания” се отличават от другите книги в основния фонд на библиотеката по различни белези – отдалеченост на времето на тяхното издаване, формата и размерите, начина на оформление, особености при отпечатването и подвързията, ограничеността на тиража. С цел опазване, оригиналните документи не се изнасят от библиотеката и се ползват само в читалнята на сектор Краезнание.

Гостите имат възможност да се потопят в магичната атмосфера на Стаята на приказките, където най-малките читатели на библиотеката преживяват забавни приключения в света на книгите, в срещи с вълшебства, приказни герои и далечни страни.

Библиотеката разполага с интерактивен кабинет, място, където се прилагат интерактивни форми на обучение. Залата дава възможност за реализирането на дейности в подкрепа на формалното и неформално образование, в надграждане на информационна култура на гражданите на града и областта, място за учене през целия живот.

Интерес представляват и трите монументални пана на територията на библиотеката – пано стъклопис, класически витраж с автор проф. Димо Заимов, един от майсторите в монументалното изкуство у нас, намиращо се на западната стена на основото книгохранилище; стенопис мозайка (секо) „Добруджа“ на известния пловдивски художник Димитър Киров – ДиКиро, разположено в централно фоайе на библиотеката, както и пано – рисувана керамика, дело на художника Иван Б. Иванов.

Обширно фоайе с пиано събира приятели на книгата и четенето за премиери на книги, литературни празници, концерти и др. В централното фоайе на библиотеката целогодишно се представят изложби на библиотечни документи, както и гостуващи изложби на граждани, образователни и културни институции от страната и чужбина. Множество кътове позволяват на посетителите да прекарат в уютна атмосфера част от свободното си време.