II Национален онлайн конкурс за детска рисунка "Творческият свят на Дора Габе в рисунки"

ЦЕЛ НА КОНКУРСА
П
опуляризиране творчеството на именитата поетеса, преводачка и общественичка, добруджанката Дора Габе (1888 – 1983) сред децата и учениците, възможност да пресъздадат своите чувства и настроения, вдъхновени от произведенията на писателката, обогатяване със съдържание на прояви, подкрепящи грамотността, навиците за четене, развитие и изява на творческия талант на подрастващите.

I ТЕМА
„Творческият свят на Дора Габе в рисунки“. Тематиката на конкурса е отворена, за да могат участниците да разгърнат въображението си без ограничения.

II ДОПУСТИМИ УЧАСТНИЦИ
Деца и ученици от 6 до 18 г. вкл. от цялата страна

III ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДЕНЕ
Конкурсът стартира на 19 март и ще бъде затворен в 12.00 ч. на 19 април 2024 г.

IV МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА И ПУБЛИКУВАНЕ НА РИСУНКИТЕ
Фейсбук страницата на библиотеката www.facebook.com/libdobrich под публикацията за конкурса

V УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
▪ Всяка рисунка следва да бъде оригинална авторска творба, заснета и споделена в дигитален формат – jpg
▪ Техника: свободна
▪ Всеки участник може да представи само една рисунка
▪ Участници на възраст под 13 години, които нямат собствени профили във Фейсбук, могат да направят това от родителски профил

VI ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
В коментар под публикуваната рисунка трябва да бъдат изписани:
▪ заглавие на рисунката
▪ име и фамилия на участника
▪ възраст и местоживеене

VII ЛАУРЕАТИ И РЕЗУЛТАТИ
Броят на харесванията на всяка публикувана рисунка ще определи трима победители. В случай на еднакъв брой харесвания, организаторът си запазва правото да посочи реда на наградените. Резултатите ще бъдат обявени на сайта www.libdobrich.bg и фейсбук страницата на библиотеката www.facebook.com/libdobrich на 19 април 2024 г., след 12.00 ч.

Конкурсът ще приключи с награждаване на отличените участници по време на Маратона на четенето, на 23 април, от 10.00 ч. в библиотеката. Организаторът изпраща лично съобщение до всеки победител на профила, от който се е включил.

VIII КАТЕГОРИИ И НАГРАДИ
Ще бъдат връчени: Първа, Втора и Трета награда.
Отличените участници ще получат парична награда и грамота:
Първа награда – 120.00 лв.
Втора награда – 80.00 лв.
Трета награда – 50.00 лв.
Всеки участник ще получи грамота за участие в събщение на профила, от който се е включил.

IX ДРУГИ
С публикуването на рисунките, участниците дават съгласието си творбите им да бъдат съхранявани в дигитален формат в Регионална библиотека „Дора Габе”. Участниците разрешават разпространението им за настоящия конкурс (медии, статии, както и включването им в издания на библиотеката – албуми, каталози и др.).
За да се включи в онлайн конкурса, публикувайки рисунка от свое име, участникът трябва да изпълни и следните допълнителни УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, посочени по-долу:

  1. Не се допуска участие от фалшиви профили.
  2. В Конкурса не се допускат коментари, съдържащи нецензурни или обидни думи и изрази, с еротична и/или порнографска насоченост, със съдържание, което изпраща послания, които насаждат омраза срещу група или човек, което разпространява, популяризира или подбужда към дискриминация на расова, етническа, полова, религиозна, политическа, възрастова, национална основа, полова идентичност и физически и/или психически увреждания, насилие, нетърпимост, политическа агитация, както и негативни коментари насочени срещу Организатора.
  3. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от участниците, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо с конкурса.
  4. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление участници, които нарушават всички условия на конкурса.

 

За контакт: тел: 058 602544 и 058 602574

9300 Добрич Регионална библиотека „Дора Габе”, ул. „Независимост” № 7

е-mail: office@libdobrich.bg; pr@libdobrich.bg   web-site: www.libdobrich.bg;
facebook: https://www.facebook.com/libdobrich