История на князете на Тракия и на Кимерийския Босфор

Автор: Феликс Кери
Издателство: Гута-Н
Категория: История

Тази книга ни дава важната връзка в събитията около северното Черноморие от времената Кир до Траяновото време. Освен това, тя е един от първите систематични изследвания в света за нумизматиката на Черноморието.

Няма древен автор, който да говори за гети, готи, европейски хуни, образували модерната българска държава, и да не указва техния тракийски произход. Така че историята на тракийските народи е и българска история.

Цивилизация възникнала около Черно море е най-древната в Европа. За това говорят откритите древни погребения около Варна и другаде у нас, разкошните скъпоценни съкровища из хилядите могилни погребения в България.

Известни са древни писмени свидетелства за тракийски разселвания от Мала Азия и Балканите във всички посоки в Европа, към Дунава и всички негови притоци, та чак до Балтийско и Северно море, до териториите на днешните Ирландия, Британия, Франция, Испания, Германия, Полша и др., по цялото черноморско крайбрежие и всички реки, вливащи се в него.

Надявам се, драги читателю, че усилието да преведа тази книга от френски не е било напразно и тя ще стане ценно допълнение на твоята историческа библиотека.

Д-р Николай Иванов Колев

Херцогенаурах, Германия