Изкуството на разузнаването. Принципи и методи на шпионажа

Автор: Алън У. Дълес
Издателство: Изток-Запад
Категория: Обществено-политическа литература

Ако експертите трябва да посочат една-единствена книга като отправна точка за осмислянето на същността на разузнаването от края на ХХ век до днес, тя ще бъде „Изкуството на разузнаването“ на Алън Дълес. Тази класическа творба за методите и уменията, прилагани в шпионажа, се основава на несравнимите познания на автора, натрупани в качеството му на дипломат, адвокат и специалист по международно право, важен служител на американското разузнаване.

Дълес заема ръководен пост в Управлението на стратегическите служби (УСС) – предшественика на Централното разузнавателно управление (ЦРУ), а сетне активно участва при учредяването на самото ЦРУ, където работи десет години, от които осем е негов директор. В книгата той обобщава онова, което е научил за разузнаването от почти половинвековния си опит в сферата на външните работи.

През Втората световна война, докато е в УСС, вербуваните от Дълес агенти проникват в германското Външно министерство, сътрудничат с антинацистката нелегална съпротива и установяват контакти, довели до капитулацията на нацистите в Северна Италия. Под неговото ръководство в ЦРУ се изгражда корпус от отдадени на мисията си специалисти и се разработва цял набор от нови разузнавателни средства – от самолета „У-2“, снабден със специална апаратура за заснемане на земната повърхност високо над земята, до миниатюрните електронни подслушвателни и предавателни устройства.

Дълес изяснява не само способите на съвременния шпионаж, но и философията и ролята на разузнаването в свободното общество, заплашено от глобални заговори. Настоящата книга е предназначена за читатели, които търсят по-широко разбиране на приноса на разузнаването за националната сигурност.