BulgarianEnglish

All Digital Week 2024 /13-31 май Информационен ден с ученици от X в кл. на ПГТ „П. К. Яворов“

All Digital Week 2024 /13-31 май “Подобрете дигиталните си умения”

Информационен ден на тема „Заедно – за по-безопасен интернет“ – с ученици от X в кл. на ПГТ „П. К. Яворов“, с класен ръководител Анна Петрова

Дата: 14 май
Час: 10.30
Място: фоайе с пиано