BulgarianEnglish

Беседа по повод по повод 110 г. от рождението на Асен Босев

Беседа по повод по повод 110 г. от рождението на Асен Босев (1913-1997), с ученици от II а и II б клас на СУ „Св. Кл. Охридски“
дата: 14 ноември
Час: 14.00
Час: 14.30
Място: Работа с деца