BulgarianEnglish

Беседа по повод по повод 110 г. от рождението на Асен Босев

Беседа по повод по повод 110 г. от рождението на Асен Босев (1913-1997), с ученици от II в и II г клас на СУ „Св. Кл. Охридски“
дата: 13 ноември
Час: 11.00
Час: 11.30
Място: Работа с деца