BulgarianEnglish

Беседа за живота и творчеството на Дора Габе с ученици от III клас на ЧОУ „Мария Монтесори“

Беседа за живота и творчеството на Дора Габе с ученици от III клас на ЧОУ „Мария Монтесори“

Дата: 8 ноември

Час: 14.30

Място: Колекция „В света на Дора Габе“