BulgarianEnglish

Беседа за живота и творчеството на Дора Габе

Беседа за живота и творчеството на Дора Габе с ученици от IVв и IVг клас на СУ „Св. Климент Охридски“
Дата: 7 ноември
Час: 13.30
Час: 14.30

Място: Колекция „В света на Дора Габе“