BulgarianEnglish

Библиобеседа по повод 83 г. от Възвръщането на Южна Добруджа

Библиобеседа с потребители на ДЦПЛУ при ЦПЗ „Д-р П. Станчев“ с текстове от книгата на Илия Кишишев „Хроники за възвръщането на Южна Добруджа и преселените българи – севернодобруджанци” по повод 83 г. от Възвръщането на Южна Добруджа към България

Дата: 12 септември

Час: 13.30

Място: Фоайе на библиотеката