BulgarianEnglish

Библиобеседа

Библиобеседа с потребители на ДЦПЛУ при ЦПЗ „Д-р П. Станчев“

Дата: 12 март
Час: 13.30
Място: Изкуство