BulgarianEnglish

Библиобеседа с потребители на ДЦПЛУ при ЦПЗ „Д-р П. Станчев“

Библиобеседа с потребители на ДЦПЛУ при ЦПЗ „Д-р П. Станчев“ на тема „Най-известните балети на света“

Дата: 9 април
Час: 13.30
Място: Фоайе с пиано