BulgarianEnglish

Библиобеседа с потребители на ДЦПЛУ при ЦПЗ „Д-р П. Станчев“ 

Библиобеседа с потребители на ДЦПЛУ при ЦПЗ „Д-р П. Станчев“

Дата: 7 май

Час: 13.30

Място: сектор Изкуство