BulgarianEnglish

Библиобеседа с потребители на ДЦПЛУ при ЦПЗ „Д-р П. Станчев“

Библиобеседа с потребители на ДЦПЛУ при ЦПЗ „Д-р П. Станчев“ с четене на „България за начинаещи“ от Веселина Седларска

Дата: 9 януари

Час: 13.30

Място: Краезнание