BulgarianEnglish

Клуб Библиотечни бебета

Клуб Библиотечни бебета за родители и деца до 3 г. възраст, с четене на приказки и драматизации
Дата: 18 октомври
Час: 10.30
Място:Стая на приказките