BulgarianEnglish

Моето първо посещение, с ученици от I б клас на СУ „Св. Климент Охридски“

 Моето първо посещение, с ученици от I б клас на СУ „Св. Климент Охридски“, кл. ръководител Деян Боев
Дата: 27 март
Час: 10.30
Място: сектор Работа с деца