BulgarianEnglish

Нощ на литературата

Нощ на литературата
Дата: 27 септември
Начало: 17.00 – 20.00
Място: Централно фоайе