BulgarianEnglish

Образователна игра по повод  24 май с ученици от I - VII клас на ОУ „Г. С. Раковски“, с. Сенокос, общ. Балчик

Образователна игра с деца от училищата по повод  24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, с ученици от I – VII клас на ОУ „Г. С. Раковски“, с. Сенокос, общ. Балчик

Дата: 22 май
Час: 10.30
Място: ОУ „Г. С. Раковски“, с. Сенокос, общ. Балчик