BulgarianEnglish

Общинска кампания „Бъди здрав“ по повод 7 – Международен ден на здравето /8-12 април

Образователна игра „Здравеландия“ с четенe, с деца от I а група „Звездичка“ I б група „Калинка“ на ДГ 10 „Слънчице“
Дата: 9 април
Час: 10.15
Място: ДГ 10 „Слънчице“