BulgarianEnglish

Приказки за математиката- образователен урок с презентация и игра, с ученици от III а клас на ОУ „Христо Ботев“

Приказки за математиката – образователен урок с презентация и игра, с ученици от III а клас на ОУ „Христо Ботев“
Дата: 15 март
Час: 11.00
Място: сектор Работа с деца