BulgarianEnglish

Приказкотерапия

Приказкотерапия с деца от комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания “Палитра“

Дата: 13 февруари
Час: 14.00
Място: Стая на приказките