Книжна градина за отглеждане на бъдещи читатели

В ролята си на посредник между децата и книгата, библиотеката стартира постоянна инициатива – „Книжна градина за отглеждане на бъдещи читатели“ за ежемесечни занимания през цялата година с деца от детските градини. Срещите ще се провеждат в библиотеката или в детската градина и включват четене и представяне на детски автори и техни произведения, а малчуганите ще имат възможност да се докоснат до луксозни и нестандартни издания, които да провокират интереса им към книгите и четенето. Разнообразните тематични познавателни игри с включени атрактивни пособия и интерактивни методи ще подпомогнат работата на учителите в детските градини за формиране навици за четене и успешна адаптация на децата в процеса на образование.

Все по-често говорим колко е важно четенето за малчуганите. Когато четем на детето от най-ранна детска възраст, ние подпомагаме натрупването на знания и развитието на естественото любопитство, давайки му солидна основа, на която да стъпи, когато попадне в училищна среда. Не бива да чакаме любовта към книгите и четенето да започне в училище. За да расте детето спокойно и щастливо, четенето трябва да е част от ежедневието му отрано. Постоянното общуване с библиотекарите ще формира у децата положително отношение към библиотеката и  ще създаде трайни навици за четене.

Учителите могат да заявят посещение на тел. 058 602574 или на място в Сектор Работа с деца.