Контакти

Адрес

Добрич, 9300 ул. "Независимост" № 7

Телефон

+359 58 602544

Email

office@libdobrich.bg

Директор

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лице “Защита на личните данни”

КООРДИНАЦИЯ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Методическа дейност

 Връзки с обществеността

НАПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНИ ФОНДОВЕ И КАТАЛОЗИ

Главен библиотекар

Сектор Комплектуване, регистрация и организация на библиотечния фонд

Сектор Каталогизация и организация на информационно-търсещите системи

НАПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Главен библиотекар

Сектор Регистрация

Сектор Книгозаемане

Сектор Изкуство

Сектор Работа с деца

Сектор Обща читалня

Междубиблиотечна заемна служба

Сектор Краезнание

Център за информация и справочно-библиографско обслужване

НАПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

НАПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ