Квалификационно обучение за библиотекари от област Добрич

На 27 март 2024 г., в библиотеката се проведе квалификационно обучение за библиотекари от област Добрич, включително новоназначени, една от планираните дейности по Проект „Регионална библиотека „Дора Габе“ – съвременно, достъпно и вдъхновяващо пространство за професионално и личностно развитие на местната общност“ към Министерството на културата, септември 2023 – май 2024 г.

В интерактивната зала на библиотеката, в обучителния семинар се включиха 13 библиотекари от областта – библиотеките от община Генерал Тошево – НЧ “Йордан Йовков -1943 г.”, с. Люляково; НЧ „Йордан Йовков – 1896 г.“, с. Красен; НЧ “Йордан Йовков -1941 г.”, с. Росица; НЧ „Отец Паисий – 1897 г.“, с. Спасово; НЧ „Отец Паисий – 1901“, с. Езерец, община Шабла; НЧ „Зора – 1994 г.“, гр. Шабла; библиотеките от община Добричка: НЧ “Георги Сава Раковски -1920”, с. Златия; НЧ “Христо Ботев – 1941 г.”, с. Методиево; НЧ “Никола Йонков Вапцаров – 1941 г.”, с. Стефаново; НЧ “Стефан Караджа – 1942 г.”, с. Смолница; НЧ “Йордан Йовков – 1941 г.”, с. Котленци.

Като експертно-консултантски и методичен център за обществените библиотеки от област Добрич, библиотеката организира ежегодно обучения за библиотекарите от региона, които се осъществяват с подкрепата на Министерството на културата, а лектори са библиотекари от регионалната библиотека с опит в професията и преподаването.

Организирано в две работни сесии, по време на семинара участниците бяха запознати с Нормативната уредба на библиотечната дейност; Комплектуване и организация на библиотечния фонд; Регистъра на обществените библиотеки; Проекта на Министерство на културата по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“. Втората част на семинара включва темите: Библиотечна статистика и въвеждане на нови услуги за гражданите; Насърчаване на ранното детско четене и иновативни форми за работа с деца в библиотечна среда; Различното четене. Работа с хора с увреждания и малцинствени групи.

Проведеното обучение съдейства за повишаване професионалната квалификация на библиотекарите от обществените библиотеки от област Добрич, надгражда техните знания и умения за ефективно и бързо обслужване на потребителите. Целта на обучението е да подпомага библиотекарите в обслужването на гражданите и в утвърждаването им сред местната общност.

В края на обучението, в обратна връзка участниците споделиха удовлетворение от темите и получените нови знания, от възможността за надграждане на уменията им за работа с библиотечни документи, от споделените добри практики, както и от приятното и ползотворно общуване с колеги. Библиотекарите от областта израразяват желание за увеличавене продължителността на обученията и броя им през годината.