Личност с ярък принос към историческата и културната памет на Добруджа

На 31 януари 2024 г. се навършват 113 години от рождението на добричкия юрист, изследовател, краевед и публицист Данаил Ст. Бекяров (1911-2006), личност с ярък принос към историческата и културната памет на Добруджа, дарител, ревностен поддръжник на библиотеката и библиотечното дело, Почетен гражданин на град Добрич.

По повод годишнината, сектор Краезнание споделя биографичния очерк на Любен Бешков за родолюбивия добруджанец, поместен във в. Добруджанска трибуна, бр. 222, 21 ноем. 1997, с.3 и статията на Тодор Нинов „Срещите ми с Данаил Бекяров“, поместена във в. Добруджанска трибуна, бр. 208 от 27 окт. 2006, с.4 : 1 сн.