Литературна среща с Лъчезар Заркин и Александър Алексиев

Част от Националната филателна изложба “Добрич Филекс 2023” бе проведената литературна среща – с фокус книгите “Апостола: трагедия в пет действия” от Георги Заркин, представена от сина на писателя – Лъчезар Заркин, педагог и документалист и “Георги Раковски – новооткрит ръкопис от 1956 г.”, представена от издателя Александър Алексиев, колекционер и изследовател на българските старини.

Библиотеката прие с благодарност дарените книги на Георги Заркин от неговия наследник, както и екземпляр от представената книга “Георги Раковски – новооткрит ръкопис от 1956 г.”.