Нощ на литературата в библиотеката

На 27 септември 2023 г., библиотеката се включи в поредната Нощ на литературата. Събитието откри д-р Емилия Баева, зам.-кмет Хуманитарни дейности при Община град Добрич, а директорът на библиотеката Теодора Денкова приветства гостите за избора на автор и библиотеката като първо „читателско гнездо“. Нощта на литературата се превърна в истински празник на духа, вълнуваща среща с книгата на ирландския писател Джон Бойн „Всички погубени места“, издателство „Лабиринт“, превод Надежда Розова и предложена от „Детски книги“.

Откъси от романа чете Дияна Боева, писател, преподавател по български език и литература.

В непринуден разговор за повествованието в книгата се включиха присъстващите, сред които ученици на Диана Боева от 11 клас на ЕГ „Гео Милев“ и ученици от 7б клас на ОУ „Христо Ботев“ с класен ръковотел Анна Янакиева.  За разлика от всички литературни събития, форматът „Нощ на литературата“ не задържа публиката на едно място, а я кара да посети различните локации, за да търси непознати книги и автори. От 17.00 до 20.00 ч. библиотеката бе посетена от много любители на съвременната европейска литература на различна възраст.