Нови книги за нашите читатели

Над 600 новозакупени книги са вече в библиотеката и предстои тяхната обработка.

Средствата са в размер на 12 500 лв. по Програма на Министерството на културата за финансова подкрепа на библиотеките при обновяването на фондовете им с информационни източници „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2023.