Посещение на 24 май

В празничния 24 май, библиотеката бе посетена от Ертен Анисова, депутат в 48 и 49-то Народно събрание и кандидат-депутати от листата на ДПС. Директорът на културната институция Теодора Денкова запозна гостите с инициативите и приоритетите в дейността по съхраняване, опазване и популяризиране на книжовното богатство на Добруджа.

Благодарим за проявения интерес и внимание към книгите и библиотеката!