Посланията на новите деца

Посланията на новите деца
Автор: Джеймс Туайман
Издателство: Кибеа
Категория: Психология

Да наречем децата с уникални психични качества “екстрасенси”, “медиуми” или “индигови”, донякъде може да обясни феномена, но те не се вписват съвсем точно в тези етикети. Тези деца са често съвсем обикновени, наистина като всички нас – но погледът им към реалността на света е съвсем различен. Всъщност го виждат такъв, какъвто е, без наслоенията, нанесени от традиции, религии, образователни системи или социални ценности, свързани с “може” и “не може”, “нормално” и “ненормално”, “правилно” и “неправилно”. Очите им са бистри и широко отворени. Те наистина идват на този свят “с вдигнати щори и измити прозорци”. И недоумяват защо възрастните не виждат, не чуват и не разбират онова, което е така просто…

Децата със своето екстрасензорно възприятие не само ни показват различния начин да се живее. Крехкостта на тяхната дарба е и огромно предизвикателство към нас: ще съумеем ли да я видим и разпознаем в нейната “странност”, ще съумеем ли да я защитим, отгледаме и подхраним – за да дочакаме удивителните ѝ плодове? Зрели, тежки плодове на едно уникално по дълбочина знание.

Джеймс Туайман, известен още като “Трубадур на мира”, е световнопризнат автор и музикант, който обикаля света и изпълнява “Концерта на мира” в едни от най-съсипаните от насилие и конфликти райони. Той е канен от представители на властта и хуманитарните организации в страни като Ирак, Северна Ирландия, Босна, Сърбия, Косово, Израел, Източен Тимур и Мексико, както и от Обединените нации в Ню Йорк. С уникалната си музика и международната си репутация Джейм Туайман привлича милиони хора в обща молитва, която да повлияе на мирния процес в страни, раздирани от ненавист и войни.

 

https://kibea.net/