Представяне на неиздавания досега сборник-разкази на Яни Калиакренски „Неизвестните“ (1943 г.)

На 10 ноември 2023 г., се състоя премиера за Добрич на неиздавания досега сборник-разкази на Яни Калиакренски „Неизвестните“ (1943 г.). Книгата представи Атанас Димитров – АтаДим, инициатор и съставител на сборника. През тази година се навършват 125 години от рождението на Яни Калиакренски – писател, журналист и общественик, изцяло свързал живота си с Добруджанския край и радетел за свободна Добруджа. По този юбилеен повод, с подкрепата на Община Каварна, Регионална библиотека „Дора Габе“ – Добрич и на родолюбиви българи, бе издаден сборникът разкази „Неизвестните“ на Яни Калиакренски, осъвременен вариант, съобразен с изискванията на съвременния български правопис. Това е четвъртата книга, която се издава по инициатива на Атанас Димитров в продължение на реабилитацията – обществена и литературна на Калиакренски, след сборника му с разкази „Добруджанци“ (2020), повестта му „Суша“ (2021) и сборника с разкази „Смехът на Добруджа“ (2022).

Атанас Димитров – АтаДим, директор на Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС, сподели с добричката публика интересни факти относно разрешението за издаване на сборника от областния инспектор на Дирекция на националната пропаганда в Шумен Тодор Петров Божинов от 4 юли 1944 г., който понася тежки удари и заради взетото решение. Тодор Божинов е осъден от Народния съд през 1945 г. на 5 години затвор, 20 000 лв. глоба, 10 години лишаване от граждански права и конфискация на половината имущество.  Атанас Димитров благодари на библиотеката за предоставеното копие на неиздадения ръкопис на Калиакренски от 1943 г., както и за финансовата подкрепа при издаването на книгата.

Днес – осем десетилетия по-късно, сборникът е вече издаден – апотеоз на освобождението на Добруджа, синовен поклон пред паметта на всички онези безименни герои, двигатели на времето, в което изгрява свободата на Добруджа, включва разказите: „Идат“, „Сетен блян“, „Ние бяхме двама“, „Знамето“, „Другари“, „Момичето от Северна Добруджа“ и „Старият добруджанец“.

Изданието е с предговор от българския филолог и университетски преподавател проф. дпн Маргарита Терзиева от Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас, която споделя: „Книгата „Неизвестните“, която обединява кратки, емоционално наситени повествования за съдбата на хората от Южна Добруджа през 30-те и началото на 40-те години на миналия век, помага на читателя да открие директно анонсиране на важни за българите от този край събития. (…) Как българските семейства, старците и юношите в ученическа възраст реагират на тези събития – това е основната тема на отделните повествования. В тях се говори за битовите и социалните проблеми на героите, но те остават на заден план. Внушението е недвусмислено – свободата е важното, нетленното; тя доминира над всичко преходно и маловажно. (…) Събитията в неговите разкази, включени в книгата „Неизвестните“, са свързани с основната промяна в живота на българите от Южна Добруджа – усещането за възстановяването на загубената по време на румънската окупация българска идентичност през 1940 година. Всички ретроспекции – за боевете по време на Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, за героизма и националния погром, за съхраняването на българщината, за съпротивата срещу духовната асимилация – само подчертават значимостта на решенията на Крайовската спогодба. Тя се превръща не само в териториален, но и в нравствен императив.“

Гостите на срещата получиха подарък – екземпляр от новото издание. Екземпляри от книгата ще бъдат предоставени безвъзмездно на всички читалища в област Добрич.