Преживелици

Автор: Татяна Йотова

Издателство: Либра Скорп

Категория: Българска художествена литература

Чрез автентичното творческо съдържание на това книжно пространство са осмислени вечните теми за родовата кръв, литературният канон и съвременните търсения в изкуството, маргинализацията, кризата на идентичността, неосъществимостта на илюзиите и недостижимостта на любовния обект.

Добре познатото писане на Татяна Йотова е заменено от една съвсем нова естетизация, породена от неподозирани състояния на духа. Предложена е среща на диаметрални позиции, без да се стига до полемичност, фокусът е по-скоро върху търсенето на разнопосочни отговори, модификации и интонации, които да спомогнат изграждането на модерна визия за света, който ни заобикаля.

Веселин Веселинов

https://www.meridian27.com/