Редизайнът на библиотечния сайт е осъществен по Проект към Национален фонд „Култура“