Среща с фокус емоционалната интелигентност

С ученици от 8 клас на Професионална гимназия по туризъм „П.К. Яворов“ с преподавател Ивелина Дойчева проведохме емоционална ролева игра. Осмокласниците влизаха в различни роли, откриваха и анализираха  чувствата, които предизвиква ситуацията според гледните точки на участниците. Заедно дискутирахме проявленията на емоционалната интелигентност, съпричастността и разбиране на емоциите на хората около нас. В края на срещата възпитаниците на гимназията по туризъм получиха своите читателски карти и посетиха заемната за възрастни, където разгледаха витрина с книги по темата за емоциите, самоконтрола и техниките за справяне с емоционалните предизвикателства.