Стани читател, вдъхнови следващия...

Знаеш ли, че сумата от 2.00 лв. за издаването на годишната читателска карта се използва единствено и само за закупуване на нови книги. Така ти лично подпомагаш обогатяването на библиотечния фонд и споделяш знание, информация и вдъхновение с останалите.

Библиотеката организира кампания за насърчаване на четенето, като всички регистрирани през месец януари 2022 г. имаха възможност да спечелят един от петте ваучера за книги на стойност 20 лв. от книжарници „Хеликон“. Победителите бяха определени чрез жребий на 1 февруари 2022 г. Така благодарихме на участниците и ги поздравихме, че станаха част от нашето голямо семейство на четящите хора.