В Международния ден на думата БЛАГОДАРЯ

Днес гостувахме на ДГ №10 „Слънчице“ по повод международния ден на думата “благодаря”. С децата от  I гр. „Звездичка“ и „Калинка“ си говорихме за вълшебните думички, на кого и как можем да благодарим.  Прочетохме римуваните книжки „Учтивите думи“  на издателство „Златното пате“ и „Вежливите животни“ на издателство „Посоки“, в които горските обитатели  използват изрази като  „благодаря“, „моля“  и „извинявай“.

Посещението е част от инициативата „ Книжна градина за отглеждане на бъдещи читатели“, която цели формиране на навици за четене от най-ранна възраст.