Виртуална изложба Библиотечна колекция "Редки и ценни издания"

Библиотеката представя виртуална изложба с част от най-значимите документи от своята Колекция от Редки и ценни издания. Книжовното наследство, съхранявано в Регионална библиотека „Дора Габе” е част от българската и световна история и култура, отразени в писаното слово. Приканваме потенциалните си дарители да предоставят за колекцията притежавани от тях уникални документи – ръкописи, старопечатни книги, редки и ценни издания, стари периодични издания, архиви и фотодокументи, за да бъдат достъпни до всички и съхранени за идните поколения. Сред критериите за попълване на колекцията са ценността на съдържанието, неповторимостта на документите, отдалечеността на времето на тяхното издаване.

Основна задача на библиотеката е да опазва писмените паметници, да ги пренася в дигитален формат, да представя българската идентичност като ги популяризира и направи общодостъпни.