Започна реализацията на дейностите по проект на библиотеката към Министерството на културата

По проект „Регионална библиотека „Дора Габе“ – съвременно, достъпно и вдъхновяващо пространство за професионално и личностно развитие на местната общност /юли 2023 – май 2024/  към Министерството на културата, библиотеката осъществи планираните посещения в три обществени библиотеки в област Добрич, за оказване на експертно-консултантската и квалификационна помощ.

В рамките на три дни, библиотечни специалисти от регионалната библиотека посетиха библиотеките при НЧ „Отец Паисий 1901“ с. Езерец, община Шабла; НЧ „Георги Сава Раковски – 1957“ с. Златия, община Добричка, НЧ „Йордан Йовков – 1943“ с. Люляково, община Генерал-Тошево за оказване на цялостна помощ за подреждане и прочистване на фондовете им. Методическата подкрепа влючва и помощ за подобряване на обслужването и услугите за местната общност.

Посещенията на място отговорят на потребностите на библиотекарите от областта, които се нуждаят от компетентно решаване на проблеми в библиотечно-библиографската дейност и са най-успешния начин за оказване на професионална помощ.

Библиотеката оказва експертно-консултантска и методическа помощ за библиотеките в града и областта за осъществяване на всички библиотечни процеси, въпроси със системното администриране и отстраняване на хардуерни проблеми и др. В помощ на новоназначените библиотекари в областта, на сайта на библиотеката в рубриката В помощ на библиотекаря са публикувани е-формуляри, необходими за изготвяне на документация по комплектуване, придобиване и организация на библиотечните фондове, библиотечна статистика и др.

Проектът цели усъвършенстване на библиотечно-информационната и квалификационна дейност на библиотеката чрез внедряване на нови технологии за предоставяне на е-съдържание, осъвременяване на библиотечната среда за обучителни и квалификационни дейности за професионално и личностно развитие на гражданите. Включени са също обучения за библиотекари от обществените библиотеки в областта за надграждане на професионалните им умения и дейности по опазване на краеведските колекции.