BulgarianEnglish

Легендата за 40-те калиакренски девойки (1936)

Калиакренски, Яни. Легендата за 40-те калиакренски девойки / Я. Калиакренски ; Ред. П. Карапетров. – София : Древна България, б. г.. – 46 с. ; 22 см. – (Български исторически романи ; Год. VI, N 8). – Колекция Редки и ценни издания