Сп. Поле

Поле : Полумесечно списание за литература и културен живот / Ред. колегия : Яни х. Янев Калиакренски – глав. ред. и др. – Базарджик : б. изд., 1927 – 1933    
Година: 1927, 1928, 1929
1927, Кн. 1
1928, Кн. 9-10
1929, Кн. 15
1929, Кн. 16-17