В. Свободна Добруджа

Свободна Добруджа : Седмичен вестник за национални въпроси : [Микрофиш] / Ред. колегия: П. Вичев – гл. ред. и др. – София : Печатница: Съгласие,  1926 – 1934
Година: 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1934
1928, Брой 18-20
1928, Брой 21-23
1928, Брой 24-26
1928, Брой 27-28
1928, Брой 29-30
1928, Брой 31-32
1928, Брой 33-35
1928, Брой 36-38
1928, Брой 39-41
1928, Брой 42-43
1929, Брой 44-47
1929, Брой 48-50
1929, Брой 51-52
1929, Брой 53-55
1929, Брой 56-58
1929, Брой 59-61
1929, Брой 62-63
1929, Брой 64-65
1930, Брой 66-67,69
1930, Брой 70-72
1930, Брой 73-75
1930, Брой 76-77
1931, Брой 78-80
1931, Брой 81-83
1931, Брой 84
1932, Брой 3-4
1934, Брой 1-3